Studentpolitikk

Horten er med Bakkenteigen/Campus Vestfold en studentkommune, og det er viktig at studentenes behov blir hørt og ivaretatt. I en hverdag som blir tøffere for alle er dette spesielt noe studentene føler på kroppen. Studenttilværelsen er en helt annen enn det den var for 20 år siden, og drømmen om å være heltidsstudent er utilgjengelig for de fleste studenter. Den nye normalen for norske studenter er at de må arbeide ved siden av studiene for å få endene til å møtes, og hele én av fem studenter opplever alvorlige psykiske problemer i studietiden.


Horten SV vil: