Samferdsel

Av hensyn til miljø, trivsel og folkehelse vil vi flytte en stor andel av biltrafikken over til buss, tog, sykkel, gange og ferge. Det skal være lettvint og trygt å komme seg rundt for alle mellom alle kommunens områder, by eller bygd, til fots eller på hjul. Horten skal være en kommune der det går an for de fleste å leve gode liv uten bil.


Horten SV vil: