Oppvekst

Horten kommune skal være en kommune der barn ler, leker og har en trygg barndom. Det må satses både målrettet og tungt på gode tjenester til barn og unge innen barnehage, skole, SFO, barnevern, fritidstilbud og på oppvekstfeltet generelt. Dette innebærer også et sterkere fokus enn i dag på å oppfylle barn og unges rettigheter og på å sikre at deres stemme høres i alle forhold som angår dem. Det betyr en større satsing både økonomisk og på kompetanse. SV ønsker flere ansatte og et sterkt lag rundt elevene. Horten skal være et trygt og godt sted for barn og unge å vokse opp og trives, og SVs politikk skal være en garantist for dette.


Horten SV vil: