Næringsliv

Nå står næringene i Horten kommune overfor nye utfordringer. To år med hel eller delvis nedstengning av kommunen gikk hardt utover store deler av handelsnæringen, tjenesteytende næring og kultursektoren. Selv om arbeidsmarkedet i kommunen er friskmeldt etter pandemien, har næringslivet behov for politiske tiltak.


Horten SV vil: