Mangfold, inkludering og antirasisme

Horten skal være en åpen og inkluderende kommune. Arbeidslivet, utdanning, kommunale tjenester og offentlige rom skal være tilgjengelige for alle. Gjennom inkluderende prosesser skal alle innbyggere ha mulighet til å påvirke sine lokalsamfunn, og på denne måten bidra til en bedre by for alle. Ikke alle har de samme mulighetene, og forskjellene mellom folk øker.

Mange utelukkes fra ulike samfunnsområder, som for eksempel arbeidslivet, kommunale tjenester, offentlige rom, serveringssteder og kollektivtransport. Ekskludering kan skje på bakgrunn av etnisitet, språk, seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsevne, klasse, kjønn, religion eller livssyn.

Vi vet at i tillegg til risikoen for eksklusjon og diskriminering, er det en økning i antallet rapporterte tilfeller av hatkriminalitet. Denne kan være av både verbal og fysisk karakter. Særlig utsatt er grupper som tilhører flere minoriteter. SV mener at et inkluderende samfunn vil være et godt samfunn for alle å bo i, og dette gjenspeiler seg i alle våre politikkområder


Horten SV vil: