Kulturpolitikk

Kultur har en stor egenverdi og SV ønsker et mangfoldig og inkluderende kulturliv. SV jobber for at alle som vil får mulighet til å skape og uttrykke seg i det frivillige kulturlivet, uavhengig av alder, funksjonsnivå og lommebok. En aktiv offentlig kulturpolitikk er nødvendig for å oppnå dette. SV ønsker å styrke kultursatsingen i kommunen og forhindre at det blir en salderingspost.

Horten er en kommune der kulturlivet har mange møtesteder som Kulturhuset 37, Kulturskolen, Bakkenteigen, biblioteket, Rådhuset og kunstnerbyen i Åsgårdstrand. I tillegg er det mange frivillige lag og foreninger som driver arbeid innen musikk, spill, idrett, matlaging, fortidsminner etc. Horten bibliotek gjør også en flott jobb og er med kafe og hyppige arrangementer på vei til å bli byen litteraturhus.


Horten SV vil: