Kriminalpolitikk

Horten er en kommune der de fleste føler seg trygge. Det er lite hverdagskriminalitet, men vi har hatt en del skadeverk på offentlige steder.


Horten SV vil: