Klima og Natur

Horten SV er en pådriver for at det vedtas og iverksettes nye og effektive tiltak i Horten kommunes Klima- og Miljøplan. Vi vil fortsatt kjempe for å bevare natur- og artsmangfold. Vi vil hindre nedbygging av natur ved å si nei til natur- og artsmangfoldsødeleggende utbygginger som Campusveien gjennom Fogdeskogen.


Horten SV vil: