Helse og omsorg

Horten skal være en kommune hvor barn, ungdom, voksne med hjelpebehov og eldre lever gode liv. SV mener alle skal ha et like godt helsetilbud, uansett hvor du kommer fra eller hvor mye du tjener. SV vil sikre en helsetjeneste som er der når du trenger den – helhetlig, helsefremmende og basert på tillit. Det viktigste er nok folk på jobb, med nok lønn og nok kompetanse. Det koster penger, og det må vi ha råd til! SV har i Stortinget vært en pådriver for at kommunene har fått økte midler – da må de også brukes målrettet opp mot helse og omsorg.

SV mener det er viktig å skape gode byrom, fellesarealer og serveringssteder som er universelt utformet og inkluderende. Det å ta vare på eldre handler både om å bidra til at vi alle får en god alderdom, og å se at eldre er en ressurs i samfunnet. For mange er det godt å kunne bo hjemme, med tilgang på hjemmetjenester når det trengs.

Det trengs mange forskjellige boformer, og hvilken boform eldre får tilgang til må først og fremst bestemmes av den enkeltes behov, ikke bare av hva som blir billigst for kommunen eller hva den enkelte kan betale for selv. Vi trenger sykehjem, omsorgsboliger, tilrettelagte borettslag, og muligheter for å bo hjemme. Vi kan ikke forutsette at de samme løsningene passer for alle. Det samme gjelder andre med særskilte behov.


Horten SV vil: