Frivillighet

Ikke bare har frivilligheten egenverdi, den forebygger ensomhet og styrker lokalsamfunn. Å jobbe som frivillig betyr at du hjelper til med å gjøre hverdagen bedre for andre, deg selv, og lokalsamfunnet vi bor i. Horten har Frivillighus, Frivilligsentral og en Frivilligplan, samt gratis tilgang på Tilskuddsportalen.

Uten frivillige organisasjoner og enkeltpersoner ville mange aktiviteter og tjenester rett og slett stoppe opp. SV ønsker at frivilligheten skal ha gode rammer i kommunen så den kan utvikle seg på egne premisser.


Horten SV vil: