Forskjells-Horten

For Horten SV er kampen mot forskjeller viktigst. Denne vinner vi ved hjelp av gode velferdsordninger og bruk av kommunale virkemidler, som å kunne øke sosialhjelp og bostøtte når det er nødvendig og gjøre det lettere å få hjelp fra Husbanken til bolig for alle. Vi må fortsatt holde barnetrygden utenfor sosialhjelpen. Sterke felleskap reduserer forskjeller og skaper mer trygghet og et bedre lokalsamfunn for alle. Vi må tenke på neste generasjon – vi må sørge for at velferd og velstand er rettferdig fordelt. Vi kan ikke tillate at forskjellene fortsetter å øke.

Horten har en anstrengt økonomi. SV ønsker å styrke den offentlige velferden, men også gi frivilligheten gode vilkår. For mange lever med vedvarende lavinntekt, samtidig som mange mennesker i Horten har en særdeles god økonomi. Horten SV er glad for at eiendomsskatt nå utredes, noe som gir oss grunnlag for å kunne innføre en rettferdig og omfordelende eiendomskatt, med et solid bunnfradrag for å ikke ramme urettferdig.


Horten SV vil: