Bolig og byutvikling

SV jobber for en rettferdig boligpolitikk der kommunen er med på å sikre at også de som har vanlige og lave inntekter hår råd til å kjøpe eller leie bolig til levelige priser. Vi vil at nyetablerte igjen kan få startlån, og at ordningen deles i to: en del for vanskeligstilte og en del for andre som har betalingsevne, men ikke har egenkapital. I Horten bygges for det meste bare dyre leiligheter. Dette gjør det vanskelig for unge i etableringsfasen å komme inn på boligmarkedet. Vi ønsker at kommunen skal bygge flere boliger både for salg og utleie i et ikke-kommersielt marked.


Horten SV vil: