Beredskap

I et samfunn preget av etterdønninger av en global pandemi, mer ekstremvær og Ukrainakrigen er det viktig at beredskapen er i orden. Derfor er det viktig at kommunikasjonen mellom innbyggerne og kommunen er god. For at vi som samfunn og innbyggere skal føle oss trygge er det viktig at kommunen har gode forutsetninger for å forebygge og takle kriser når de oppstår. Verdens landbruksproduksjon er i rask endring på grunn av både befolkningsvekst, klimaendringer og krigen i Ukraina. I en slik situasjon er det ekstra viktig at alle arealer som brukes til matproduksjon ivaretas og ikke gror igjen.


Horten SV vil: