Arbeidsliv

Kommunen kommer til å trenge alle hoder og hender som kan jobbe i årene som kommer. SV vil jobbe for økt bemanning i barnehager, skole, SFO, helse og omsorg. Trygghet og rettigheter i arbeidslivet, også for de som faller utenfor en periode, er avgjørende. Altfor mange har usikre jobber, med uønsket lav stillingsprosent og midlertidig stilling – dette gjelder ofte kvinnedominerte yrker som også trenger et lønnsløft.

Det må også legges til rette for å skape arbeidsplasser lokalt, særlig for unge som ønsker å bli i kommunen. Vi vet hvor det trengs arbeidskraft og da må folk få bedre hjelp og opplæring til å få seg jobb der det er behov. Et organisert arbeidsliv med sterke fagforeninger er avgjørende for å hindre utnyttelse av arbeidsfolk. Kommunen er i seg selv en stor arbeidsplass, og skal ta de ansatte på alvor, lytte til deres erfaringer, og ha et godt og trygt arbeidsmiljø.
Horten SV vil: